Ölandsstiftelsen

Grundad 2011 av skeppredaren Ebert PetersonStiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja fysiska personer som idag är bosatta på Öland* och som vid sin födelse hade föräldrar som var permanent bosatta på Öland.

Stöd kan utgå till en person som råkat ut för något av följande punkter:

  • Hot och/eller utpressning
  • Olycka och/eller sjukdom
  • Ekonomiska bekymmer vid studier till Sjökapten efter första årets studier* Under studietiden kan sökanden vara skriven på studieorten
  • Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla ska stiftelsen stödja forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.